The next PAC meeting will be:

Wednesday, October 11, 2017, 5:45 – 8:00pm

Location: 555 Franklin St., San Francisco, CA 94102

 

La siguiente reunión del PAC:

Miércoles, el 11 de octubre de 2017, 5:45 – 8:00pm

Lugar: 555 Franklin St., San Francisco, CA 94102

 

家長顧問委員會會議:

週三,2017年10月11日, 下午5時45分 – 下午晚上8:00

地点: 555 Franklin St., San Francisco, CA 94102