The next PAC meeting will be:

Wednesday, February 7, 2018, 5:45 – 8:00pm

Location: 555 Franklin St., San Francisco, CA 94102

 

La siguiente reunión del PAC:

Miércoles, el 7 de febrero de 2018, 5:45 – 8:00pm

Lugar: 555 Franklin St., San Francisco, CA 94102

 

家長顧問委員會會議:

週三2018年2月7日, 下午5時45分 – 下午晚上8:00

地点: 555 Franklin St., San Francisco, CA 94102